Home / All about Cloth Diapers / Practical Info / Choosing the Right Diaper / AI2 DUO system
Information
Opcjonalne polu #1

W tym oknie możemy tworzyć własne treści. Keep it jasne, łatwe do zrozumienia tekstu. Napisz dla swoich klientów. Nie należy kopiować tekstów zagranicznych. Zwiększenie atrakcyjności tekstu poprzez wstawienie zdjęcia, infografiki.

Tekstowe, w tym obrazy, hiperłącza, można edytować w administracji:

Dla klientów / Strona internetowa CMS / Opcjonalne polu #1

Newsletter
Opcjonalne polu #2

W tym oknie możemy tworzyć własne treści. Keep it jasne, łatwe do zrozumienia tekstu. Napisz dla swoich klientów. Nie należy kopiować tekstów zagranicznych. Zwiększenie atrakcyjności tekstu poprzez wstawienie zdjęcia, infografiki.

Tekstowe, w tym obrazy, hiperłącza, można edytować w administracji:

Dla klientów / Strona internetowa CMS / Opcjonalne polu #2

AI2 DUO system

Revolution in the diaper world has come. Our new AI2 DUO diaper system. What makes it special?

Absorbing inserts are double-sided, they all have both Stay-Dry layer as well bamboo layer. It's up to you which side you prefer. And in case you change your mind, just flip it over.

The basic absorbing insert (Shaped Soaker) has a pocket. We offer a Short Insert and a Long Insert to put in the pocket but any other absorbing insert will do.

Perfect fit even for newborns. From birth to potty, for real.

No snaps, manipulation with this diaper is very intuitive and simple.

Fast-drying but still super absorbing.

Here's a video how it works: