About Us

Kdo je vlastně Bamboolik? Co a proč děláme?

Náš tým

Historie

Kam jdeme?

Bamboolikovy dílny

Naše akce a projekty

Pohádka o Bamboolikovi

 

Náš tým
Za zrodem Bamboolika stojí dvě zakladatelky, jednatelky společnosti: Zuzka Hloušková a Radka Martínková.

Zuzka, vystudovaná matematička a původní profesí interní auditorka, je autorkou plenkového systému Bamboolik, a tedy Bamboolikovou „duchovní maminkou“. V současnosti má ve firmě na starosti především výzkum a vývoj a logistiku.

Radka, ekonomka a původní profesí manažerka, je v Bamboolikovi zodpovědná za strategické plánování, rozvoj obchodu a marketingu a finance.

Klíčovou roli ve vzniku i dalším fungování firmy mají naše děti. Zuzčiny 3 a Radčiny 2. U Filípka se při hledání „ideální“ pleny zrodila myšlenka, na Šímovi a Sašovi se zkoušelo, že funguje, Markétka a Laura testovaly a pomáhaly dále vylepšovat. A ani poté, co naše vlastní děti odrostou, nezůstaneme "na holičkách". Výhodou velkého Bamboolikova týmu složeného hlavně z maminek je, že se nám neustále rodí noví a noví "testeři". „Testováno na vlastních dětech“ u nás není fráze ale denní realita. :-)

V neposlední řadě patří náš velký dík našim manželům. Jen velmi těžko by se nám podnikalo bez jejich podpory a pomoci.

 

 

Bamboolik roste jako z vody, a proto už bychom na něj ve dvou dávno nestačily. Kdo stojí za každodenním chodem firmy a spokojeností zákazníka?

Zuzka Lálová, jedna z prvních Bamboolikových látkových poradkyň, má na starosti obchod. Jejím úkolem je zajistit, aby byli všichni Bamboolikovi zákazníci šťastní.

Monika Fiantová má na starosti marketing a projekty. Stará se o to, abychom byli vidět a koordinuje nás, abychom projekty dotahovali zdárně do konce.

Míša Kuncová drží pevně v rukou export - má na starosti naše zahraniční zákazníky a partnery a jejich objednávky.

Jitka Sestrienková nám „kryje záda“: zařizuje spousty drobností, díky kterým se můžeme my ostatní plně soustředit na svou práci.

Martina Fanta Kopecká zašťiťuje logistiku. Pečuje o to, aby všechno bylo včas na správném místě. 

Martina Jedličková se stará o to, aby všichni zákazníci dostali obratem své balíčky.

David Hloušek dohlíží na nákup materiálu a výrobu našich produktů.

Terka Vanečková obhospodařuje naši telefonickou i emailovou hotline pro zákazníky. 

Lucka Kořínková spravuje náš eshop, produkty na eshopu a slevové akce. 

 

… a to pořád ještě není všechno.

Nesmírně důležité jsou pro Bamboolika naše látkové poradkyně. Kromě toho, že ukazují a dodávají látkové plenky maminkám i v oblastech, kde není možnost si běžně plenky osahat, a dokážou zákazníkům poradit (nejen) se zdravým přebalováním a sestavením plenkové výbavičky, nám také „dodávají“ nové a nové testery :-), velmi zodpovědně testují nové materiály a střihy, píší z testování zprávy, navrhují nové produkty a vylepšení těch stávajících, přicházejí s vlastními projekty a nápady… No prostě jsou velmi důležitým zdrojem bamboolikovské inspirace. Chcete o našich látkových poradkyních vědět víc? Najdete je na stánkách látkových poradkyň

 

LP hromadné foto

A to ještě zdaleka nejsme všechny :-) I když s dětmi a tatínky - důležitými členy týmu - už je nás celkem dost.

… a to POŘÁD ještě není všechno. Opravdu ne.

Veškeré myšlenky, nápady, strategie, testování, obchod i marketing by byly k ničemu, kdybychom neměli kde šít. Naše produkty šije více než 25 pracovníků 4 chráněných a jedné "nechráněné" dílny. 


Naše historie


Leden-únor 2012: zahájení činnosti firmy (coby fyzická osoba)

Duben 2012: představení produktů na prvním veletrhu (Pardubice), otevření e-shopu

Září 2012: čestné uznání Grand Prix veletrhu For Babies (AI2)

Leden 2013: podnikání převedeno na Bamboolik s. r. o.

Duben 2013: 1. místo v soutěži Plena roku, kategorie Svrchní kalhotky (sdílené 1. místo s Anavy)

Říjen 2013: Grand Prix veletrhu For Babies (tréninkové kalhotky)

Duben 2014: Plena roku – vítězství ve 3 kategoriích + celkový vítěz

Duben 2015: Plena roku – vítězství ve 3 kategoriích + celkový vítěz

Říjen 2015: Bronzový certifikát TOP odpovědná malá firma

Listopad 2015: ve spolupráci s námi otevřena nová chráněná šicí dílna v Brně

Duben 2016: Plena roku - vítězství ve 2 kategoricích + celkový vítěz

Srpen 2016: zahájení činnosti nové chráněné dílny v Břeclavi ve spolupráci s námi

Říjen 2016: Stříbrný certifikát TOP Odpovědná malá firma a Cena veřejnosti nakladatelství Economia

Říjen 2016: Stříbrná a bronzová medaile v anketě Český výrobek roku 2016

 

Kam jdeme?

 

NAŠE POSLÁNÍ

Společnost Bamboolik s. r. o. je český výrobce moderních plen, textilních potřeb pro děti a bambusového oblečení pro děti i dospělé.

Našimi klíčovými slovy jsou ZÁKAZNÍK, KVALITA, ODPOVĚDNOST.

 

Zákazník je důvodem naší existence. Veškeré aktivity proto směřujeme k jeho spokojenosti. Usilujeme o co nejvyšší komfort v užívání našich produktů, co nejlepší servis (nutný především v oblasti zdravého přebalování), vysokou estetickou hodnotu a trvanlivost našich produktů. Součástí našeho servisu je poradenství, aby užívání našich produktů bylo pro zákazníka co nejjednodušší a zároveň aby neutratil více, než je nutné.

Zákazníkovi – ať jde o velkoobchodního partnera, koncového zákazníka-rodiče nebo uživatele našich produktů – často dítě – pečlivě nasloucháme a vycházíme maximálně vstříc. Základem je pro nás oboustranná důvěra.

Kvalita znamená důraz na nejvyšší možnou jakost materiálů i ušití, a nejen to. Usilujeme o maximální užitnost našich produktů, jak v pohodlí a jednoduchosti používání, tak v jejich odolnosti a trvanlivosti. Za tím účelem své výrobky neustále prověřujeme a pracujeme na jejich zlepšování v oblasti materiálů i střihů a provedení. Důležitým prvkem kvality je pro nás estetika, všechny naše produkty proto musí být krásné.

Odpovědnost znamená podíl na tvorbě prostředí, v němž žijeme a podnikáme. Součástí našeho poslání je péče o životní prostředí výrobou produktů, které jsou k němu šetrné, a snaha o ekologičnost celého našeho podnikání, i zájem o ostatní aspekty našeho okolí.

Pro zlepšování podnikatelského prostředí budujeme dlouhodobé partnerské vztahy s dodavateli i zákazníky založené na důvěře a otevřené komunikaci. Usilujeme o rekonvalescenci českého textilního průmyslu tím, že maximum výroby – počínaje již výrobou vstupních materiálů – provádíme lokálně. Společně s českými dodavateli upravujeme a vyvíjíme jejich stávající produkty a výrobní možnosti tak, aby výsledný produkt dosahoval parametrů a kvality nutných pro naše výrobky.

Abychom přispěli ke zlepšení našeho občanského prostředí, zapojujeme se aktivně do dění kolem nás, především formou propagace a informačních kampaní v oblasti zdravé péče o dítě a ekologického smýšlení. Současně pomáháme znevýhodněným skupinám občanů. V rámci svých možností pomáháme organizacím, které pečují o nejpotřebnější. Tam, kde to je možné, má naše zapojení formu „pomůžeme, abyste si pomohli sami“. Hlavní součástí této strategie je výroba části produkce v chráněných dílnách, kterým tak pomáháme stát se konkurenceschopným dodavatelem. Rovněž při rozšiřování týmu upřednostňujeme příslušníky skupin znevýhodněných na trhu práce.

 

VIZE


Věříme, že všichni můžeme prožít šťastný život.

Že svět může být zdravější.

A že toho lze dosáhnout i drobnými kroky.

A tak je děláme.

Měníme svět k lepšímu. Každý den.

 

DLOUHODOBÉ CÍLE


Klíčová je pro naši firmu vize zdravějšího světa. Zdravějšího jak v oblasti životního prostředí a fyzického zdraví, tak v oblasti mezilidských vztahů a kultury společnosti.

V oblasti podnikání samotného je naším cílem stát se předním světovým výrobcem moderních látkových plen a významnou měrou přispět k růstu podílu moderních látkových plen až na 50 % trhu plen pro děti, a to prostřednictvím změny ve vnímání produktu spotřebitelem.

V oblasti CSR je naším cílem aktivní občanská společnost opírající se o informovanou střední třídu s rostoucím vědomím odpovědnosti za životní prostředí v širším slova smyslu. Naše nástroje k dosahování tohoto cíle jsou následující:

1. být užiteční a odpovědní v každé své aktivitě
2. stát se příkladem pro další: veřejně ukazovat, že odpovědnost a užitečnost jsou velmi dobře slučitelné s komerčním úspěchem
3. inspirovat vznik nových podnikatelů, motivovat je k aktivnímu působení ve prospěch společnosti a předávat best practices

 

Bamboolikovy dílny

Bamboolikovy produkty vznikají výhradně v České republice, konkrétně na jižní Moravě, v Brně a okolí. V současné době šijí naše produkty pět dílen, z nichž čtyři jsou chráněné. Všechny máme dostatečně blízko na to, abychom se mohli kdykoli ve kterékoli z nich zastavit. Být v úzkém kontaktu je pro nás velmi důležité.

 

Už od samotného založení firmy jsme věděli, že chceme pomáhat. Ne nárazově: systematicky, samotným fungováním firmy. Poskytnout příležitost pracovat lidem, kteří mají na trhu práce horší startovní pozici, se jevilo jako skvělá volba. Hned v začátku jsme tedy začali oslovovat chráněné šicí dílny. Začátky nebyly jednoduché ani pro jednu stranu, ale dobrá vůle z obou stran zajistila, že jsme se naučili společně pracovat ku prospěchu věci.

 

Spolupráce s chráněnými dílnami není z naší strany žádná charita. Lidé, kteří pracují v chráněných dílnách pro Bamboolika, na sebe mohou být právem hrdí. Dílny pracují podle plánů, které plní (a někdy dokonce i přeplňují), takže v podstatě za standardních tržních podmínek. A jejich pracovníci odvádějí skvělou práci: vyrábějí požadované množství produktů ve skvělé kvalitě.

 

V chráněných dílnách dnes pro Bamboolika pracuje více než 25 lidí, produkují cca 40 % našich plen.

 

Více informací o našich dílnách najdete v samostatném článku. 

Chráněné dílny Bamboolik 

Naše akce a projekty

Na roky 2017 a 2018 máme naplánovaný jeden velký projekt. O co jde? Realizujeme projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy Bamboolik (r.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004944).

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 9

Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci OP Zaměstnanost, celková maximální výše podpory je 500 134 Kč. Projekt je realizován od 1.1.2017 do 31.12.2018

 

Pravidelně se účastníme:

Veletrhy For Babies a For Kids (Praha) - říjen a duben (každoročně)

Veletrhy jsou pro nás jedinečnou příležitostí potkat se se spoustou zákazníků tváří v tvář. Když k našemu stánku přijdou poprvé, mnohdy o existenci moderních látkových plen ani netuší. Odcházejí s výbavičkou, za rok se staví pro pár drobností, za dva pro obnovu na druhé mimčo… Nebo přijdou prostě jen pozdravit a popovídat, jak se jim daří. A to jsme moc rádi.


Veletrh Pro dítě (Brno) - březen (každoročně)

Mezinárodní den tapírů
Tapír je pro nás jako symbol velmi důležitý. A tak se zajímáme i o tapíry, kteří nám žijí nejblíž – ty v brněnské ZOO. V roce 2014 od nás dostali k svátku například nová drbátka. Moc se jim líbila!

Pro svátek tapírů v roce 2015 jsme se rozhodli udělat změnu a místo dortu dát brněnským tapírům jiný dárek. A tak je Bamboolik adoptoval.

Adopce tapírů Bamboolik


Nepřijde-li zákazník k plence, přijde plenka k zákazníkovi. I tak by se daly popsat aktivity našich látkových poradkyň. Myšlenku zdravého přebalování a moderních látkových plen prezentují potenciálním zákazníkům na nejrůznějších akcích pro veřejnost. Zajímá-li Vás to, sledujte náš Facebook - pravidelně zde zveme na akce, kde se Bamboolik nachází.

Zahraniční veletrhy:

V roce 2014 jsme navštívili Spielwarenmesse Norimberk. Náš první krok za hranice Česka a Slovenska proběhl pod záštitou Czech Trade.

Dále jsme se vydali do bývalé Jugoslávie, konkrétně Bělehradu.

Bamboolik v Bělehradě

Veletrh Ljubljana
Po Bělehradu se Bamboolik prezentoval i v Ljubljaně.

Bamboolik na veletrhu v Ljubljaně

Týden opravdových plen

Týden opravdových plen probíhá každoročně na jaře (většinou v dubnu) a provází jej řada osvětových akcí na téma látkových plen. 

Týden opravdových plen 2014 jsme zakončili prvním českým rekordem v počtu dětí přebalovaných v jeden okamžik do látkové pleny, doplněným spoustou zábavných disciplín pro starší děti a vyhlášením ankety Plena roku.

Od roku 2016 se účastníme Dne Země pořádaného brněnskou Lipkou.

 

Kulatý stůl výrobců a prodejců látkových plen
Spolupracovat je lepší než proti sobě bojovat. S tímto heslem jsme se v roce 2014 Brně sešli v rámci Týdne opravdových plen s dalšími českými výrobci a prodejci látkových plen a radili se, co společně podniknout pro propagaci moderních látkových plen širší veřejnosti.

Letní a zimní setkání látkových poradkyň Bamboolik

Součástí systému vzdělávání látkových poradkyň Bamboolik jsou pravidelná setkání dvakrát ročně. Kromě vzdělávacích bloků věnovaných komunikaci, produktům, vývoji i firemní filozofii jsou pro nás příležitostí potkat se, často s celými rodinami, a společně užít spoustu zábavy.

Ostravské Avízo bazary
Naše látkové poradkyně jsou často velmi akční. Ostravská Lenka Plonková tak s naší podporou představuje moderní látkové plenky maminkám pravidelně na Avízo bazarech.

 

Festival respektu k porodu

Příprava na porod, porod samotný a péče o maminku i miminko po něm jsou témata Bamboolikovi i našim produktům velmi blízká. Festivalu respektu k porodu se proto pravidelně účastníme. V roce 2015, 2016 i 2017 formou přednášky o zdravém přebalování a stánku s moderními látkovými plenkami.

Kurzy Péče o dítě v látkových plenách v Brně

Bamboolik rád pomáhá svým látkovým poradkyním propojit látkové poradenství s jejich odbornou kvalifikací. Tak vznikl oblíbený a úspěšný kurz Péče o dítě v látkových plenách, v jehož rámci si nastávající rodiče s pomocí fyzioterapeutky-látkové poradkyně-zkušené maminky mohou vyzkoušet péči o miminko v látkových plenkách ještě před porodem, „nanečisto“.

 

Pohádka k počtení – Bamboolikova cesta
Žil byl jednou tapírek Bamboolik. Narodil se v krásně zeleném bambusovém háji a šťavnatý bambus, podle kterého jej maminka s tatínkem pojmenovali, měl už od malička moc rád. Jenže rodný les mu začal být brzy malý. A tak se dal na cesty.

Procházel celým světem a koukal smutně na to, jak čím dál více lesů a luk nahrazují skládky s tunami úplně zbytečného odpadu. „Proč těm plenkám říkají papírové,“ divil se, „když s papírem nemají vlastně skoro nic společného? Papír se v přírodě rozloží jako nic, ale tyhle materiály…“ Pak objevil látkové plenky. „Téda, těch je!“ říkal si potěšeně. A pozorně koukal, jak se látkové plenečky používají a z jakých materiálů se šijí.

Jak se tak toulal světem, došel až na Moravu. A seznámil se se Zuzkou. „Podle čeho vybíráš?“ ptal se, když viděl, že některé plenky po vyzkoušení odložila, zatímco jiné používá pořád dokola. „No, některé plenky jsou z materiálů, které se mi nelíbí – nejsou prodyšné, malý se v nich oprudí nebo má dokonce vyrážku,“ vysvětlovala Zuzka. „Takže používám jen ty prodyšné a příjemné. A podívej, kalhotkové plenky dělají hodně objemný zadeček, takže je používám spíš na noc,“ ukazovala. „Na den jsem pořídila jednoduché bavlněné skládané pleny a několik PUL kalhotek. A je to.“

„Bavlna je super.“ povídá Bamboolik. „Vím ale o jednom lepším materiálu. Bambus. Roste přímo tam u nás a je … no prostě báječný!“ rozplýval se tapírek. „Bambus? Co je na něm tak skvělého?“ zajímala se Zuzka. „Všechno!“ jásal Bamboolik: „Je až 4x savější než bavlna, měkoučký a příjemný na dotek, antialergický, antimikrobiální (takže počurané plenky z něj tolik nevadí ani mému tapířímu nosu - a že není malý! – a stačí je prát na nižší teploty) a navíc udržuje příjemnou teplotu – v zimě hřeje a v létě chladí.“ „Hm, to zní opravdu dobře. Víš co, vyzkoušíme ho místo bavlny na vkládací plenky. A … když už jsi ten svůj tapíří nos zřejmě strkal do plenek po celém světě … nemáš zrovna nápad, jak to udělat, abych se s prckem nemusela skoro poprat, když mu chci plenku nasadit? Ti moji kluci jsou jako šídla už v půl roce…“

A tak se do toho společně pustili a vymysleli novou plenku: úzkou přes zadeček, jednoduchou na používání a přitom krásně savou. Bylo načase vyzkoušet ji na dalších dětech…

S Radkou se potkali vlastně náhodou. "Nevrť se, potřebuju ti tu plenu zapnout!" napomínala nevrle ročního Sašíka, který měl milion různých zájmů a rozhodně nehodlal ležet v klidu a čekat, až mu upraví a zapne plenu. "Co takhle zkusit tuhle?" ozvalo se nosovým hlasem vedle přebalovacího pultu. Radka se ani nestihla leknout, protože plena, kterou jí podával roztomilý malý tapírek, byla vážně krásná. A nejen to - Sašíkovi ji nasadila během chviličky, protože to šlo opravdu snadno. "Jako s papírovkou," zamumlala si pod fousy. "Na rozdíl od jednorázové pleny je tahle ale zdravější, měkoučká a šetrná k přírodě i tvé peněžence," zahuhňal Bamboolik trochu dotčeně.

Byla to láska na první vyzkoušení. A proto teď pod Bamboolikovým vedením tvoříme návrhy, vybíráme látky, šijeme, fotíme a připravujeme vše potřebné, abyste si jeho úžasné plenky mohli užívat i vy. Bamboolika s jeho báječnými plenkami, tréninkovými kalhotkami a dalšími výrobky pro děti můžete potkat čím dál častěji: na veletrzích, v maloobchodech nebo na internetu.

A ještě něco: přestože tapír není typicky české zvířátko, Bamboolik je velký vlastenec. Jeho plenky proto navrhujeme, šijeme a testujeme v České republice a tady také sháníme co nejvíce materiálů.