Domov / Novinky / Bamboolik na Kind und Jugend 2019
Voliteľný boxík #1

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Novinky
Voliteľný boxík #2

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Bamboolik na Kind und Jugend 2019

Bamboolik - Bamboolik na Kind und Jugend 2019 - České látkové pleny, zero waste, moderní ekologická domácnost    Idete na Kind und Jugend? Zastavte sa za nami!

Najväčšia udalosť pre výrobcov a predajcov detského tovaru: veľtrh Kind und Jugend v Kolíne nad Rýnom v Nemecku.

Budeme tam! Hala 10.1., stánok H075.

Kľudne sa zastavte, ak máte veľtrh po ceste. Môžete sa u nás pozrieť na chystané novinky alebo si naživo prezrieť našu novú kolekciu plienok.