Domov / Kdo jsme
Voliteľný boxík #1

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Novinky
Voliteľný boxík #2

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Kdo jsme

Pro vaše dítě. Pro vás. Pro planetu.

who we are icon
Jsme vzorem udržitelného rozvoje a odpovědného podnikání.
who we are icon
Naše planeta není na jedno použití, proto je pro nás důležité být ohleduplní v každém kroku.
who we are icon
Šíříme osvětu v oblasti zdravého přebalování, ekologické domácnosti a minimalizace odpadu. Ukazujeme lidem, že věci lze dělat jinak.
who we are icon
Spojujeme moderní svět s tradičním přístupem, věříme ve smysluplný návrat ke kořenům. Představujeme symbol kvality, zdraví a ekologie.
who we are icon
Tyto hodnoty šíříme prostřednictvím našich produktů. Dáváme tím každému příležitost růst společně s námi.

S respektem k dětem, lidem a přírodě.

Bamboolikova vize v pohyblivých obrázcích

Náš skvělý tým!

 

Naše akce a projekty

 

V období od listopadu 2016 do listopadu 2019 realizujeme v rámci programu OPPIK Marketing - II. výzva projekt Podpora exportních aktivit společnosti Bamboolik s.r.o., registrační číslo projektu je CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007478. Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti Bamboolik s.r.o. na evropském trhu díky účasti na 7 veletrzích zaměřených na děti a rodinu v Německu, Itálii a Polsku. Cílem účasti na těchto akcích je zisk nových odběratelů, zvýšení tržeb společnosti a upevněním postavení společnosti na evropském trhu trzích včetně posílení konkurenceschopnosti společnosti.

 

Sociálny podnik

Bamboolik je sociálnym podnikom. Čo to znamená?

Naším společensky prospešným cieľom je integrácia znevýhodnených osôb, najmä z radov matiek starajúcich sa o malé deti, na trh práce. Súčasne riešime zníženie negatívneho dopadu konvenčného pestovania bavlny a konzumného spôsobu života na životné prostredie výrobou a predajom biobavlnených a opakovateľne použiteľných výrobkov.

V roku 2020 otvárame novú šijaciu dielňu, ktorá bude spĺňať obe práve spomenuté kritériá - teda bude mať sociálny aspekt (v dielni zamestnávame mamičky malých detí do 4 rokov a mamičky samoživiteľky) aj environmentálny aspekt (primárnou výrobnou surovinou bude biobavlna). 

Čo nás k tomuto rozhodnutiu viedlo?

Väčšina zamestnancov Bambooliku má malé deti, takže veľmi dobre vieme, ako ťažké niekedy je, skĺbiť prácu a starostlivosť o deti. A nezblázniť sa z toho. Viac ako polovica z nás má nejakým spôsobom skrátený úväzok alebo flexibilnú pracovnú dobu, prípadne pracuje z domu. Sme v tomto smere výnimkou z pravidla (v pozitívnom zmysle), pretože Česká republika je dlhodobo pod európskym priemerom, čo sa týka flexibilných pracovných úväzkov pre rodičov malých detí. A to sme sa práve rozhodli zmeniť! :-)

V našej novej šijacej dielni chceme ukázať, že sa dá skĺbiť práca a starostlivosť o malé deti aj vo výrobnej dielni a naplánovať smeny tak, aby dielňa efektívne fungovala a zarobila si na seba.

Zároveň v dielni vyrábame produkty z biobavlny, ktorá predstavuje udržateľnú alternatívu k bavlne pestovanej konvenčným spôsobom, ktorý je z environmentálneho hľadiska veľmi nepriaznivý.