Domov / Kdo jsme
Voliteľný boxík #1

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Novinky
Voliteľný boxík #2

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Kdo jsme

Pro vaše dítě. Pro vás. Pro planetu.

who we are icon
Jsme vzorem udržitelného rozvoje a odpovědného podnikání.
who we are icon
Naše planeta není na jedno použití, proto je pro nás důležité být ohleduplní v každém kroku.
who we are icon
Šíříme osvětu v oblasti zdravého přebalování, ekologické domácnosti a minimalizace odpadu. Ukazujeme lidem, že věci lze dělat jinak.
who we are icon
Spojujeme moderní svět s tradičním přístupem, věříme ve smysluplný návrat ke kořenům. Představujeme symbol kvality, zdraví a ekologie.
who we are icon
Tyto hodnoty šíříme prostřednictvím našich produktů. Dáváme tím každému příležitost růst společně s námi.

S respektem k dětem, lidem a přírodě.

Bamboolikova vize v pohyblivých obrázcích

Náš skvělý tým!

 

Naše akce a projekty

 

Během let 2017 a 2018 realizujeme projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy Bamboolik (r.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004944).

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 9

Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci OP Zaměstnanost, celková maximální výše podpory je 500 134 Kč. Projekt je realizován od 1.1.2017 do 31.12.2018

V období od listopadu 2016 do listopadu 2019 realizujeme v rámci programu OPPIK Marketing - II. výzva projekt Podpora exportních aktivit společnosti Bamboolik s.r.o., registrační číslo projektu je CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007478. Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti Bamboolik s.r.o. na evropském trhu díky účasti na 7 veletrzích zaměřených na děti a rodinu v Německu, Itálii a Polsku. Cílem účasti na těchto akcích je zisk nových odběratelů, zvýšení tržeb společnosti a upevněním postavení společnosti na evropském trhu trzích včetně posílení konkurenceschopnosti společnosti.