Domov / O nás
Voliteľný boxík #1

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Novinky
Voliteľný boxík #2

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

O nás

Naše vize Jsme vzorem udržitelného rozvoje a odpovědného podnikání. Naše planeta není na jedno použití, proto je pro nás důležité být ohleduplní v každém kroku. Šíříme osvětu v oblasti zdravého přebalování, ekologické domácnosti a minimalizace odpadu. Ukazujeme lidem, že věci lze dělat jinak. Spojujeme moderní svět s tradičním přístupem, věříme ve smysluplný návrat ke kořenům. Pro naše partnery a zákazníky představujeme symbol kvality, zdraví a ekologie. Tyto hodnoty šíříme prostřednictvím našich produktů. Dáváme tím každému příležitost růst společně s námi. S respektem k dětem, lidem a přírodě. Naše historie Leden-únor 2012: zahájení činnosti firmy (coby fyzická osoba) Duben 2012: představení produktů na prvním veletrhu (Pardubice), otevření e-shopu Září 2012: čestné uznání Grand Prix veletrhu For Babies (AI2) Leden 2013: podnikání převedeno na Bamboolik s. r. o. Duben 2013: 1. místo v soutěži Plena roku, kategorie Svrchní kalhotky (sdílené 1. místo s Anavy) Říjen 2013: Grand Prix veletrhu For Babies (tréninkové kalhotky) Duben 2014: Plena roku – vítězství ve 3 kategoriích + celkový vítěz Duben 2015: Plena roku – vítězství ve 3 kategoriích + celkový vítěz Říjen 2015: Bronzový certifikát TOP odpovědná malá firma Listopad 2015: ve spolupráci s námi otevřena nová chráněná šicí dílna v Brně Duben 2016: Plena roku - vítězství ve 2 kategoricích + celkový vítěz Srpen 2016: zahájení činnosti nové chráněné dílny v Břeclavi ve spolupráci s námi Říjen 2016: Stříbrný certifikát TOP Odpovědná malá firma a Cena veřejnosti nakladatelství Economia Říjen 2016: Stříbrná a bronzová medaile v anketě Český výrobek roku 2016 Kam jdeme? NAŠE POSLÁNÍ Společnost Bamboolik s. r. o. je český výrobce moderních plen, textilních potřeb pro děti a bambusového oblečení pro děti i dospělé. Našimi klíčovými slovy jsou ZÁKAZNÍK, KVALITA, ODPOVĚDNOST. Zákazník je důvodem naší existence. Veškeré aktivity proto směřujeme k jeho spokojenosti. Usilujeme o co nejvyšší komfort v užívání našich produktů, co nejlepší servis (nutný především v oblasti zdravého přebalování), vysokou estetickou hodnotu a trvanlivost našich produktů. Součástí našeho servisu je poradenství, aby užívání našich produktů bylo pro zákazníka co nejjednodušší a zároveň aby neutratil více, než je nutné. Zákazníkovi – ať jde o velkoobchodního partnera, koncového zákazníka-rodiče nebo uživatele našich produktů – často dítě – pečlivě nasloucháme a vycházíme maximálně vstříc. Základem je pro nás oboustranná důvěra. Kvalita znamená důraz na nejvyšší možnou jakost materiálů i ušití, a nejen to. Usilujeme o maximální užitnost našich produktů, jak v pohodlí a jednoduchosti používání, tak v jejich odolnosti a trvanlivosti. Za tím účelem své výrobky neustále prověřujeme a pracujeme na jejich zlepšování v oblasti materiálů i střihů a provedení. Důležitým prvkem kvality je pro nás estetika, všechny naše produkty proto musí být krásné. Odpovědnost znamená podíl na tvorbě prostředí, v němž žijeme a podnikáme. Součástí našeho poslání je péče o životní prostředí výrobou produktů, které jsou k němu šetrné, a snaha o ekologičnost celého našeho podnikání, i zájem o ostatní aspekty našeho okolí. Pro zlepšování podnikatelského prostředí budujeme dlouhodobé partnerské vztahy s dodavateli i zákazníky založené na důvěře a otevřené komunikaci. Usilujeme o rekonvalescenci českého textilního průmyslu tím, že maximum výroby – počínaje již výrobou vstupních materiálů – provádíme lokálně. Společně s českými dodavateli upravujeme a vyvíjíme jejich stávající produkty a výrobní možnosti tak, aby výsledný produkt dosahoval parametrů a kvality nutných pro naše výrobky. Abychom přispěli ke zlepšení našeho občanského prostředí, zapojujeme se aktivně do dění kolem nás, především formou propagace a informačních kampaní v oblasti zdravé péče o dítě a ekologického smýšlení. Současně pomáháme znevýhodněným skupinám občanů. V rámci svých možností pomáháme organizacím, které pečují o nejpotřebnější. Tam, kde to je možné, má naše zapojení formu „pomůžeme, abyste si pomohli sami“. Hlavní součástí této strategie je výroba části produkce v chráněných dílnách, kterým tak pomáháme stát se konkurenceschopným dodavatelem. Rovněž při rozšiřování týmu upřednostňujeme příslušníky skupin znevýhodněných na trhu práce. VIZE Věříme, že všichni můžeme prožít šťastný život. Že svět může být zdravější. A že toho lze dosáhnout i drobnými kroky. A tak je děláme. Měníme svět k lepšímu. Každý den. DLOUHODOBÉ CÍLE Klíčová je pro naši firmu vize zdravějšího světa. Zdravějšího jak v oblasti životního prostředí a fyzického zdraví, tak v oblasti mezilidských vztahů a kultury společnosti. V oblasti podnikání samotného je naším cílem stát se předním světovým výrobcem moderních látkových plen a významnou měrou přispět k růstu podílu moderních látkových plen až na 50 % trhu plen pro děti, a to prostřednictvím změny ve vnímání produktu spotřebitelem. V oblasti CSR je naším cílem aktivní občanská společnost opírající se o informovanou střední třídu s rostoucím vědomím odpovědnosti za životní prostředí v širším slova smyslu. Naše nástroje k dosahování tohoto cíle jsou následující: 1. být užiteční a odpovědní v každé své aktivitě 2. stát se příkladem pro další: veřejně ukazovat, že odpovědnost a užitečnost jsou velmi dobře slučitelné s komerčním úspěchem 3. inspirovat vznik nových podnikatelů, motivovat je k aktivnímu působení ve prospěch společnosti a předávat best practices