Domov / Novinky / Winter holiday with cloth diapers
Voliteľný boxík #1

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Novinky
Voliteľný boxík #2

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Winter holiday with cloth diapers

Bamboolik - Winter holiday with cloth diapers - České látkové pleny, zero waste, moderní ekologická domácnost   

Winter holiday with cloth diapers? It's possible! In case you would like to use your cloth diaper stash but won't be able to wash it for a while, Bamboolik has a solution: disposable absorbent inserts that you simply put into a Diaper Cover or a Pocket Diaper. The following two weeks with a 10% discount!

Diaper Covers or Pocket Diapers ensure breathability, disposable inserts ensure that you don't have to have a washing machine around.

More on disposable inserts in our video (OK, it's rather summery but you'll get the message :-)):